Informacje

  • Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty
  • W przypadku rezygnacji z wizyty proszę o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie
  • W przypadku rezygnacji z kąpieli proszę o przyprowadzenie pieska dobrze wykąpanego i dokładnie wyczesanego w tym samym dniu lub dzień wcześniej
  • Do zabiegu trymowania absolutnie proszę nie kąpać pieska
  • Proszę o poinformowanie mnie o ewentualnych problemach skórnych,alergii,trudnym charakterze lub innych okolicznościach mogących wpływać na złe samopoczucie pieska w trakcie i po zabiegu
  • Przed umówioną wizytą proszę wyjść z pieskiem na spacer w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych